Pilot X(Cranes)

Våra vågsystem för materialhantering:

  • Vägning med lastcell i rotator +- 0,5% noggrannhet
  • Vågknapp/pedal för registrering av vikt
  • 2 olika inställningslägen för vågen enkel eller utlastning
  • Väger dynamiskt under rörelse